Rezervaci nelze automaticky zrušit, pokud do objednaného ošetření zbývá méně než 1 hodina. Pokud se k ošetření nemůžete dostavit, oznamte prosím tuto skutečnost telefonicky na tel. 220 910 754.